Algemene Voorwaarden

OpĀ alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de CUMELA voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland onder nummer 40/2020, met uitsluiting van andere voorwaarden.

Klik hier om de Algemen Voorwaarden te openen