Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Friso Kemp B.V. is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen
voor onjuistheden wat betreft de informatieverstrekking of andere zaken.

Niets van deze website mag zonder schriftelijk toestemming van Friso Kemp B.V.
gebruikt worden door derden.

Aan de op deze website vermelde informatie kan geen enkel recht worden
ontleend.